chronische pijn

Chronische pijn

Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn (grotendeels) verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

Gevolgen van chronische pijn

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Chronische pijn heeft een grote impact op uw dagelijks leven. Alles wat vroeger zeer vanzelfsprekend was, vergt nu plots immens veel moeite. U heeft beperkingen, wat u wilt kunnen lukt niet meer, of niet meer volledig. Daarnaast heeft de pijn ook gevolgen voor uw sociale leven, vrije tijdsbesteding huishoudelijke activiteiten, uw werksituatie en de relaties met de mensen om u heen.


chronische pijn

Chronische pijn zorgt met andere woorden voor veranderingen in

  • uw gedachten, bijv. ‘ik kan niets meer’, ‘door de pijn is mijn leven om zeep’, ‘anderen begrijpen me niet’, ‘het leven is onrechtvaardig’.
  • uw gevoelens, bijv.. boosheid, onmacht, angst, frustratie, verdriet.
  • uw gedrag, bij.. minder actief worden of juist véél té actief om uzelf te bewijzen.
  • uw sociaal functioneren, bijv.. u meer gaan isoleren.
  • uw houding en bewegingen, bijv. u gaat steeds meer naar uw pijn bewegen waardoor de spierspanning verder oploopt.

Ik ben aangesloten bij het netwerk chronische pijn en kan u begeleiden, waarbij het uitgangspunt is dat u meer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Behandeling

Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen stellen we vervolgens haalbare doelen op. Tijdens de behandeling ben ik als het ware uw coach. Samen met mij gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de één betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.