Werkwijze

Werkwijze Oefentherapie

Vraaggesprek, onderzoek en behandelplan

Tijdens de eerste afspraak (intake) probeer ik vooral de hulpvraag helder te krijgen en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Er wordt gezocht naar het verband tussen de klachten en het dagelijkse bewegen. Ook de manier waarop u tegen de klachten aankijkt of hoe u met uw beperkingen omgaat, wordt besproken. Vervolgens stel ik samen met u een behandeldoel en behandelplan vast.

Behandeling

We starten de behandeling met actieve bewegingen, gericht op o.a. ontspanning, spiertonus, spiergevoel, coördinatie etc. De behandeling is erop gericht dat u zich bewuster wordt van uw bewegingsgewoonten. U leert na te denken over uw bewegingsgewoonten en krijgt voor thuis oefeningen en adviezen mee. Deze worden opgeschreven in een persoonlijk oefenboek, zodat u deze ten alle tijden kunt nalezen.

Op die manier wordt de behandeling afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en adviezen krijgt die op maat gesneden zijn op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, computeren), als uw hobby's (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.

Oefentherapie wordt individueel gegeven in de praktijkruimte en indien nodig bij u thuis of op de werkplek. Elke behandelingssessie duurt gemiddeld 30 minuten. Het aantal behandelingen kan sterk wisselen.

Resultaat

Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is dat het vernieuwde beweeggedrag onderdeel is geworden in al uw dagelijkse handelingen. Als het behandeldoel is bereikt, kan de therapie worden afgesloten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u. Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een tevredenheids-enquête in te vullen. Daarmee wordt de kwaliteit van de dienstverlening regelmatig getoetst.

Aanmelding

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U bent doorverwezen door uw huisarts of specialist (verwijsbrief).
  2. U meldt zich rechtstreeks aan zonder verwijzing, of u bent doorverwezen door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener. (DTO=directe toegankelijkheid).

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij mij inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal ik u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan.