Coachen op Leefstijl (CooL)

Coachen op Leefstijl (CooL)

Van een goed voornemen naar het bereiken van je doel – CooL!

Je leefstijl veranderen, lastig?

Een gezonde leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen daarin keuzes te maken en in actie te komen als je gezond wilt blijven/worden.

Soms heb je een duwtje in de rug nodig om een goed voornemen echt in actie om te zetten. Als je wel weet dat je manier van leven eigenlijk een positieve verandering kan gebruiken. Misschien dat je gezonder zou willen eten, meer zou willen bewegen, beter zou willen slapen, gewoon om lekkerder in je vel te gaan zitten en om je gezondheid te verbeteren. Maar dan is dat weten alleen vaak nog niet voldoende om er echt iets te gaan doen.

Het is niet simpel je leefstijl te veranderen. Er is overal eten en drinken om ons heen. We zijn door internet en mobiele telefonie 24/7 bereikbaar en we kunnen veel regelen zonder in beweging te komen, gewoon vanuit een stoel.

Samen gezonder gaan leven met CooL

CooL staat voor Coachen Op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijl interventie. CooL is een programma dat gericht is op het stap voor stap aanpassen van je leefpatroon en op het bereiken van een blijvende verandering in je leefstijl, in zowel motivatie als gedrag.

Belangrijke zaken die in het programma aan bod komen zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Hoe fijn is het om dan met anderen, die met hetzelfde te maken hebben, een koers te bepalen en samen te werken aan soortgelijke doelen? En dat te doen onder begeleiding van een leefstijlcoach.

De vragen die aan bod komen:

  • Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij?
  • Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen?
  • Wat wil ik daarmee bereiken?

CooL, voor wie?

Je kunt je aanmelden voor dit leefstijlprogramma als je:

  • 18 jaar of ouder bent en
  • overgewicht hebt met een BMI van 25 tot 29 en een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten of
  • ernstig overgewicht hebt (een BMI van 30 of meer)

BMI berekenen
Voorbeeld: stel je weegt 96 kilo en bent 1,75 meter lang.
Je kunt dan als volgt je BMI berekenen:
96 : (1,75 x 1,75) = BMI 31,3.

Je kunt nog makkelijker via de site van het voedingscentrum je BMI berekenen.

Hoe ziet het CooL programma eruit?

Het CooL-leefstijlprogramma heeft een totale looptijd van 24 maanden en bestaat uit individuele gesprekken gecombineerd met groepsbijeenkomsten.

Het eerste deel is een basisprogramma dat bestaat uit:

  • een individueel intakegesprek
  • 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur (1x per maand)
  • 2 tussentijdse individuele gesprekken
  • een individueel eindgesprek

Daarna volgt een onderhoudsprogramma, dat een ongeveer gelijke opzet heeft. Zowel in de individuele gesprekken als tijdens de groepslessen komen de onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning aan bod.

CooL wordt vergoed

Het CooL-programma wordt, na verwijzing door de huisarts, volledig uit de basisverzekering vergoed, en het heeft geen invloed op je eigen risico.

Deelname is weliswaar kosteloos maar zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat je alle sessies aanwezig bent en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met de door jou zelf geformuleerde verbeterstappen.

Start eerstvolgende groep

Bij voldoende belangstelling start ik in het voor- en najaar een nieuwe groep. U kunt zich aanmelden. In overleg met collega’s van leefstijl coaches het Gooi start er regelmatig ergens in het Gooi een nieuwe groep.  Op de website Leefstijlcoaches 't Gooi kunt u vinden waar en wanneer de eerstvolgende groep start. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het CooL programma?
Kijk dan op de website van Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken voor een intake, neem dan gerust contact met mij op.